Mänsklighetens Maskerad

Mänsklighetens Maskerad


En människa har många identiteter, självvalda och påtvingade, sympatiska och bisarra, medvetna och omedvetna. De är plastiska och förändras beroende på sammanhang och i förhållande till andra.

Människan klär på sig identiteterna. Människan spelar dem, bekräftar dem, skiftar mellan dem.

Ett skådespel där gränsen mellan sociala roller och den egna självbilden tynar bort. För när blir rollen identitet eller identiteten en roll vi spelar?